picture

Privātuma politika

Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticību mums un labi apzināmies savu atbildību, lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un datus. Ņemot vērā šo atbildību, informējam, kādu informāciju apkopojam, kad Jūs iegādājaties mūsu produktus, kādēļ to apkopojam, kā mēs šo informāciju izmantojam un, kur šie dati tiek uzglabāti.

Reģistrācijas datu apstrāde notiek ievērojot:  Vispārējā datu aizsardzības regulu (GDPR) par fizisko personu datu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi, Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Kā mēs iegūstam Jūsu datus?

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami iepirkšanās procesam pie mums.

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:
Kad Jūs iepērkaties pie mums vai Jūs reģistrējieties, pierakstieties saņemt mūsu jaunumus, mēs iegūstam Jūsu datus, kurus Jūs esiet norādījis:
Vārds
Uzvārds
e-pasts
Telefona numurs

Adrese (adrese ir nepieciešama tajos gadījumos, kad tiek veikts pirkums un tas ir nepieciešams, lai veiktu pirkuma piegādi).

Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un izmantojot iepērkoties.
Iepērkoties, reģistrējoties mēs iegūstam informāciju par Jūsu datoru un silksecret.lv apmeklēšanu un izmantošanu, ieskaitot Jūsu datora IP adresi, ģeogrāfiski atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu.
Mēs iegūstam informāciju par jebkādām transakcijā, kuras notikušas starp Jums un silksecret.lv, ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pirkumiem.

Kur mēs izmantojam Jūsu datus?

  • Nodrošinātu Jums iespēju pie mums iepirkties
  • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus
  • Nosūtītu Jums e-pasta, jaunumu un citus mārketinga ziņojumus
  • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem par interneta veikalu silksecret.lv

Kur mēs uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu dati tiek uzglabāti mūsu interneta veikala serverī un  Klientu attiecību vadības sistēmā Mailerlite.com.

Datu sakari starp Patērētāju un bankām un karšu maksājumu centru ir šifrēti, kas nodrošina Klienta personas datu un bankas datu aizsardzību. Maksājuma veikšana notiek ārpus Silksecret.lv vides atbilstošās bankas vai pakalpojuma sniedzēja drošā maksājumu vidē, šo datu apstrādi veic  Maksekeskus AS.

Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu interneta veikala silksecret.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par interneta veikala silksecret.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar interneta veikalu silksecret.lv, glabā uzņēmums Google.
Ar augstākminēto uzņēmumu Privātuma politiku variet iepazīties viņu mājas lapā.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Informācijas nodošana trešajām personām

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, izņemot sūtījumu piegādes uzņēmumiem, lai nodrošinātu pasūtījuma piegādi.
Silksecret.lv var atklāt informāciju par Jums jebkuram silksecret.lv darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā.   
Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:   
  • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
  • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
  • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

Sīkdatnes (Cookies)

Interenta veikalā silksecret.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esiet iepriekš apmeklējis mūsu mājas lapu, vai esiet jauns lietotājs un, ko esiet apskatījis mūsu lapā. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.  

Drošība

Lai garantētu Jūsu datu drošību, silksecret.lv ir piemērojis dažādus fiziskos un loģiskos datu drošības līdzekļus. silksecret.lv ir savs serveris, kuru uztur un uzrauga attiecīgi kvalificēts uzņēmums, kas nodrošina konstantu, ātru un stabilu interneta veikala darbību 24 stundas diennaktī.       
Lai gan šie drošības pasākumi palīdz cīnīties pret neatļautu piekļuvi datiem, silksecret.lv negarantē, ka Jūsu dati nevar nonākt trešo pušu rīcībā.

Citi

Šī privātuma politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta interneta veikala silksecret.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.
Ja Jums ir kādi jautājumi par silksecret.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz adresi info@silksecret.lv